shkresa për pezullimin e lejeve të policëve – Stop