shkollës së të verbërve i përgjysmohet fondi – Stop