shitja e gomave të përdorura e ndaluar me ligj – Stop