shet prodhimin e baxhos e nuk merr dot paratë – Stop