shet kalin me deklaratë noteriale nuk merr paratë – Stop