sa kushton rruga nga Plugu në spitalin e Fierit – Stop