Roza Paja prej 24 vjetësh në maternitetin e Shkodrës