revokohet leja mjedisore për zgarën supreme – Stop