reagimi i Ministrisë së shëndetësisë për dhunën në shtëpinë e fëmijës Vlorë – Stop