radiostacioni i Cërrikut tani kullotë bagëtish – Stop