qytetarët nuk bëjnë dot analizën e tiroides – Stop