qendra shëndetësore u ndërtua në vitin 2002. – Stop