qendra shëndetësore e specialiteteve nuk respekton oraret – Stop