qendra e fëmijëve në Vlorë e hapur dhe pa roje. – Stop