punime dhe mësim në universitetin e Durrësit – Stop