propozimi i sindikatës së policisë së burgjeve – Stop