politikanët i thonë njëri tjetrit bir kurve. – Stop