pezullohet specialisti i hipotekës së Durrësit. – Stop