përmbaruesit i marrin shtëpinë qytetarit në kamëz – Stop