përmbaruesi dhe ekspertja grabisin vilën dy katëshe në Tiranë – Stop