përgjegjësi i territorit në Bashkinë e Kamzës – Stop