Përgjegjës i Zyrës së Gjendjes Civile Elbasan – Stop