pas transmetimit në Stop merr lekët nga shitja e kalit – Stop