nxënësit e shkollës së mesme Ungrej nuk shkojnë në shkollë. – Stop