nxënësit e shkollës së mesme Ungrej nuk shkojnë në shkollë.