nuk regjistrohet në master se i mungon diploma e gjimnazit – Stop