nuk i regjistrojnë në shkollë djalin me probleme autizmi