nuk i kthejnë përgjigje për punë në Universitetin e Mjekësisë – Stop