nisi kalvari gjyqësor. Edhe pse i fitoi të gjitha shkallët e gjykimit – Stop