në gjykatë administrative për gjobën e duhanit. – Stop