ndalohen punonjësit e rezervave të shtetit. – Stop