mungojnë mjekët spacialistë në Malësi të Madhe – Stop