ministria e mbrojtjes nuk ka dokumentacion për ushtrinë