me vendim gjykate qytetares nuk i regjistron shtëpinë kadastra.