mbledhja e ZA me mësuesit dhe drejtoreshën e shkollës Fier.