marrin vendim për dëmshpërblim pa e thirrur në gjykatë