makina e ministrisë së mbrojtjes e ngarkuar me dru e shkarpa