Lu për shprehjen peshku i madh ha të voglin – Stop