Leli nuk pranon mbledhjen e këshillit bashkiak – Stop