lahuta shpallet nga Unesko trashëgimi kulturore e Serbisë