ky i fundit nuk e liroi më pronën e marrë me qira.Për zonjën Kaiku – Stop