kushtet në shkollën 9 vjecare Bugjon-Fierzë – Stop