kush fitoi projektin e rikonstruksionit të Hotel Dajtit.