kullota e bagëtive në Cërrik me qira vjetore në TVSH – Stop