kryetari i shoqatës së ruajtjes së sigurisë fizike