kryeministri prezanton kontratën e qeverisjes me qytetarët