kryeministri mëngjes pune me gazetarët në Velipojë