kryebashkiaku i Pustecit me leje të zakonshme – Stop