kompjuteri pyet njerëzit se mos janë robotë. – Stop