kazanët e plehrave si koshere bletësh në Cërrik – Stop