kampioni i hedhjes së gjyles nuk merr paratë – Stop